5 SPULLEN DIE U DIEN WETEN OVER HIJAMA CUPPING-THERAPIE

5 spullen die u dien weten over Hijama Cupping-therapie

5 spullen die u dien weten over Hijama Cupping-therapie

Blog Article

Natte cupping (hijama) kan zijn ons vlug verdwijnende praktijk, hetgeen jammer kan zijn daar dit krachtig werden aanbevolen door een profeet Mohammed (vrede en zegeningen bestaan betreffende hem) en nog steeds veel gezondheidsvoordelen biedt.

Het uitgangspunt betreffende de islamitische geneeskunde is geloof in Allah een Verhevene en wetende dat genezing louter betreffende Hem komt, en dat daar een remedie is vanwege elke ziekte.

"Er is ons remedie vanwege elke ziekte en als een remedie op de ziekte is toegepast, is dit genezen betreffende een toestemming met Allah een Verhevene." (Geregistreerd door moslim.)

In de islam kan zijn welzijn ons zeer essentieel bestanddeel aangaande het leven en er is heel wat nadruk op gelegd.

Ibn `Abbas bezit overgeleverd: De Profeet () zei: "Daar bestaan 2 zegeningen welke heel wat lieden verliezen: (Ze bestaan) welzijn en vrije tijd om echt te verrichten." (Sahih al-Bukhari 6412)

De belangstelling is, hechten we waarde met ons leven of nemen we de tijd om te leren aan een natuurlijke remedies waarover een Profeet het heeft verteld?

Een vergeten sunnah

Hijama Cupping Therapie kan zijn ons islamitische, organische, holistische, helende therapie. Tot mijn spijt kan zijn dit een "vergeten sunnah" welke via moderne geneeskunde en chirurgie uit onze waardevolle historie is gewist. We behoren te die praktijk betreffende een profeet Mohammed ﷺ ander leven inblazen en vestigen. We behoren te moslims in staat stellen sterk en gezond te zijn en alweer op te ogen. Mits moslims moeten wij onszelf opnieuw laten gelden wanneer leiders op dit gebied van geneeskunde en welzijn, precies bijvoorbeeld we waren in een goudkleurige eeuw met een islamitische wetenschap.

Op deze plaats zijn de top 5 spullen welke u dan ook dien begrijpen over hijama cupping-therapie:

1. Hijama Cupping-therapie is ons Sunnah

Tijdens de Nachtelijke Trektocht & Hemelvaart (Laylatu'l-Isra' wa'l-Mir'aj), heeft de populaire Profeet Mohammed (vrede en zegeningen ze betreffende hem) ettelijke zeer grote gebeurtenissen meegemaakt. Deze vloog op een gevleugeld paard (al-Buraq) aangaande Mekka naar Jeruzalem, vergezeld via een engel Jibreel. Deze bad betreffende vele overige Boodschappers van Allah, steeg op tot de hoogste betreffende een zeven hemelen, kreeg een gave van vijf keertje ieder dag gebed en leerstellingen van de geloofsbelijdenis van Allah een Verhevene.

“Eer met Hem Die Zijn dienaar meenam voor een nachtelijke reis met de meeste heilige moskee naar een verste moskee, wiens gebied We zegenden, opdat Wij hem enkele over De tekenen zouden mogen tonen: want Hij is Degene Welke hoort en ziet [ alle dingen]". (Koran 17:3)

Bij de verbazingwekkende mirakels, beval Allah de Verhevene tevens de Engelen om een Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij betreffende hem) te instrueren om hijama cupping therapie in te stellen;

“Ik kwam geen engel van een engelen tegen gedurende een nachtreis, behalve het ze ieder tegen me zeiden; 'Op jou kan zijn cupping (hijama), O Mohammed'"(Sahih; Sunan Ibn Majah º3477)

twee. "Voordeligste medicijnen"

Hijama werden door de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij betreffende hem) uitgeroepen tot het beste medicijn, behalve de koran.

Hij (vrede en zegeningen zij betreffende hem) zei: "Cupping is een meest nuttige manier wegens mensen om zichzelf te genezen." (Sahih weet-Bukhari º5357)

3. Verschillende culturen doen ook met cupping-therapie

Cupping-therapie wordt alang eeuwenlang wereldwijd aangewend. De 1e gedocumenteerde medische tekst werden gevonden in 1550 vanwege Christus in Egypte. Cupping werden ook verdere vervolgens 5000 jaar geleden in China gevonden en is tot op een dag betreffende heden alsnog aldoor beoefend. Het werd meestal beoefend in dit Romeinse rijk, het islamitische rijk, Europa, Rusland, Centraal-Azië, Zuid-Azië en de Verenigde Staten. Dit was buitengewoon populair tijdens de middeleeuwen en 18e en 19e eeuw in Europa. Op dit ogenblik gekomen is het het populairst in China, Finland, Rusland en heel wat landen met een moslimmeerderheid.

4. Hijama brengt dit lijf retour naar een gewone staat

"Hijama" betekent in dit Arabisch letterlijk "zuigen" en "terugkeren tot een normale staat" over intern evenwicht. Het helpt dit lijf tenslotte teneinde ons ​​evenwichtige, gezonde alkalische omstreken te creëren door de zuurgraad te verwijderen. Dit lost elk geval op dat het lichaam bezit, door dit in bestaan gewone staat te leveren. Hijama cupping therapie is een holistische, super krachtige detox die giftig en stilstaand bloed uit je lijf verminderd. Dit verdrijft negatieve, ongezonde elementen uit het lijf en laat dit zichzelf aanvullen.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Hijama in Tiel “Voordeligste treatment is hijama cupping; het verminderd bloed, verlicht de rug en scherpt dit gezichtsvermogen.” (Soenan al-Tirmidhi º3053)

5. De medische baten zijn echt gedocumenteerd

Hijama cupping is ons zeer goede uiterlijk aangaande preventieve en curatieve therapie. Hieronder ogen ​​enkele manieren waarop cupping helpt:

Bevordert de bloedsomloop en het immuunsysteem
Reinigt en ontgift het lijf
Behandelt ziekte en ontspant de patiënt
Pijnstilling
Vruchtbaarheid
Hijama kan zijn ook nuttig voor de verzorging over heel wat spier-, skelet-, neurologische, immuun-, cardiovasculaire, ademhalings-, spijsverterings- en urineproblemen.
Enkele met een voordelen ervan werden benadrukt door een Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem):

Ibn Umar heeft overgeleverd het de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Hijama cuppen op ons lege maag is dit beste. Het vermeerderd dit intellect en verbetert dit geheugen. Dit verbetert het geheugen aangaande diegene die het onthoudt...' (Sahih; Sunan Ibn Majah º3488).

Actie-items

Wees meteen, gewapend betreffende deze fenomenale kennis, proactief. Op deze plaats kan zijn je actielijst om deel uit te vervaardigen over de heropleving met de sunnah over hijama cupping-therapie:

Boek ons hijama-behandeling en laat je veven - beleef het uit een 1e hand.

Leer hoe u hijama uitvoert en de huisgezin en vrienden veilig behandelt
Breid je vaardigheden uit en word gekwalificeerd zodra een gecertificeerde hijama-beoefenaar

Ontstaan de gemeenschap professioneel en veilig te veven
Promoot hijama, verspreid het woord en onderwijs een moslimgemeenschap
Vestig de sunnah aangaande hijama cupping-therapie

“Degene die ons Sunnah doet herleven betreffende mijn Sunnah en de personen die het beoefenen, deze/zij gaat gelijke beloning beschikken over Hijama voor mannen wanneer degenen welke dit beoefenen zonder het hun beloning afneemt…” (Sunan Ibn Majah º209)

Report this page